Liên Hệ 

Xe Taxi sân bay Đà Lạt

   Địa Chỉ: 125/20 Tùng Lâm – Phường 7 – Đà Lạt

   Điện Thoại: 0825 499 991

ĐĂNG KÝ ĐẶT XE